גידולי המרפא החדשים בראי הספרות היהודית

חלק מגידולי העולם החדש החלו להתפשט ברחבי אירופה כבר במהלך המאה ה . 16 אולם , העיסוק בגידולי העולם החדש בספרות העברית , ובמיוחד בטקסטים רבניים , מתחיל להיות מורגש בעיקר מן המאה ה 17 ואילך , והדוגמאות הבולטות לכך הן הטבק והכינין . מאידך גיסא , הניצנים הראשונים להתפשטותם של גידולים חדשים שמקורם בעולם הישן ( קפה , תה ) הם במאה ה , 16 דוגמת הקפה הנזכר במקור רבני ממצרים ( רדב " ז ) כבר אז . יש להניח , שתהליך חדירת הגידולים ברחבי העולם הישן קשור לקצב התרחבות האימפריה העות ' מאנית . התפשטותה של האימפריה החלה כבר בשנת 1326 לאחר מותו של השליט עות ' מאן , אולם היא נמשכה עד לשנת 1595 לאחר מות סולימאן המפואר . אנו מניחים , כי לקראת סוף תהליך הכיבוש , בשלהי המאה ה , 16 האפשרויות למעבר הגידולים החדשים לאזורים מרוחקים היו גדולות יותר , ומשום כך הוחש תהליך מעבר הגידולים לאזורים חדשים ברחבי האימפריה . מבין כל החכמים והרופאים העבריים שעסקו בפרמקולוגיה של סממני המרפא החדשים , בולטת תרומתו הספרותית והייחודית של הרופא והאינטלקטואל טוביה הכהן ( , ( 1729 – 1652 שחי ופעל במפנה המאות ה 17 וה . 18 כפי שציי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן