תמורות באינוונטר התרופות: צמחי מרפא חדשים בעולם הישן

בין פרקי המחקר וערכיו נסקרו צמחי מרפא חדשים שהחלו להתפשט בעולם הישן בין המאות ה 15 וה . 19 גידולי העולם החדש נזכרו בשלל חיבורים ויצירות ספרותיות , ובכללן גם מונוגרפיות שהוקדשו לחלק מהם . החיבורים העוסקים בהם נכתבו על ידי מגוון כותבים : רופאים , חוקרים , אנשי דת ונוסעים , וכל אחד מהנזכרים תרם לפסיפס המידע ההיסטורי והרפואי מהזווית המיוחדת שלו . נושא זה הועלה במספר מחקרים באופן תמציתי למדי , ובמסגרת המחקר הנוכחי הוא נידון לראשונה במסגרת כוללת ורחבה המנסה להציג תמונה מקיפה לגבי התופעה ומאפייניה . מחקרנו מחזק את התובנה בדבר תרומתם המכרעת של חלק מהצמחים החדשים גם לתחום הרפואה . הערכים הרלוונטיים שבספרנו מרחיבים את הידוע עד כה ומצביעים על התופעה בתחום גאוגרפי רחב , בחלק מארצות המזרח ובאירופה . 126 אציג כאן דוגמאות מספר לכתבים וחיבורים המזכירים את גידולי העולם החדש שהחלו להתפשט למחוזות חדשים מהמאה ה 16 ואילך ( מקורות נוספים הובאו בגוף הספר ) . המקורות המוצגים להלן מסווגים על פי אופיים לסוגות ספרותיות , על פי התחומים שבהם הם עוסקים : רפואה ומחקר בוטאני , תיאורי מסעות ומקורות דת : . 1 תחום הר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן