תמורות שחלו בימי־הביניים ובעת החדשה בתחום הרפואה בראי הספרות הרבנית

במהלך ימי הביניים והעת החדשה חלו מספר שינויים ותמורות ביחס לאופי התרופות ולייצורן . כפי שאראה להלן בהרחבה , חלק מרכזי מהתמורות קשור לתהליך המודרנה ולהתפתחות שחלה בתחום המדע התאורטי והפרקטי . מפרקי העבודה עולה כי אפשר להצביע על כמה שינויים בולטים : א . תמורות ביחס של בעלי ההלכה לרפואה ולתרופות של חז " ל ; ב . מעבר מתרופות טבעיות לתרופות סינתטיות ; ג . מעבר מרפואה מאגית לרפואה אמפירית ביקורתית ונטולת מניעים או אמונות דתיות ; ג . שינויים בהשקפות רפואיות או בשימושים מסורתיים בסממנים מסוימים ; ד . תמורות באינוונטר התרופות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן