שימוש בכשפים למטרות ריפוי

על אף שהעיסוק בכשפים חורג מתחום המחקר הנוכחי אקדיש כאן דיון קצר ליחס המקורות הרבניים לשימוש בהם למטרות רפואיות . ההנחה הבסיסית היא שקיים הבדל עקרוני בין כשפים לבין סגולות . הראשונים משלבים שימוש בכוחות מטאפיזיים אסורים , כגון גרמי השמים ( מאגיה אסטרלית ) או גורמים דמוניים ( שדים וישויות המסמלות רוע ) , בעוד שסגולות אמנם אינן רציונליות , אך אינן מתקשרות בהכרח עם כוחות אסורים . יש לשער כי למרות הבעייתיות וההתנגדות לשימוש בסגולות , ההיתר להשתמש בהן מנע במידה רבה , אם כי בעקיפין , פנייה למכשפים , תחום מאגי בעייתי הרבה יותר מבחינת ההלכה . העיסוק בכישוף הוא ענף המלווה את התרבות האנושית מקדמא דנא . בין המאות ה 15 וה › 1 מצויים דיונים רבניים ערים באופני כישוף , יחס ההלכה אליהם והעונשים הכרוכים בעיסוק בהם . על אף שחלק מהדיונים מוצגים כתאולוגיים הלכתיים , ענייניים ומנותקים מהמציאות , מסתבר שלפחות חלק מהם קשורים לאווירה הכללית של שימוש בכשפים ועיסוק בכישוף בקרב מרפאות עממיות . מתקופה זו ידוע באזורים שונים באירופה הנוצרית ( גרמניה , איטליה ואנגליה ) על העמדות לדין והוצאות להורג פומביות של חשודות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן