גישות התומכות במתן תרופות אירציונליות: השקפת הרשב"א

יחסו העוין של הרמב " ם לשימוש בסגולות עורר ביקורת מצד חכמים שונים . אחד המתנגדים הבולטים להשקפתו הוא רבי שלמה בן אדרת ( ברצלונה , , ( 1310 – 1235 תלמיד רבנו יונה והרמב " ן , שתשובותיו ופירושיו לתלמוד מהווים עמוד התווך של הלימוד בישיבות במשך כל הדורות , הן באשכנז והן בספרד . על גישתו בעניין תרופות מאגיות הרצה הרשב " א בעקבות שאלה שהופנתה אליו ממונטפשליר בעניין קמע עשוי מתכת בצורת אריה לטיפול בכליות . במהלך התשובה , שבה הוא מתיר את השימוש בקמע , מציג הרשב " א מספר טיעונים ותמיהות נגד הגישה השוללת שימוש בסגולות , חלקם מופנים באופן ישיר לרמב " ם עצמו : א . כבר בראשית הדברים תומך הרשב " א את השקפתו על הנהגתם של חכמים חשובים אחרים , כדוגמת רבו הגדול רבי משה בן נחמן , שהתיר שימוש רפואי בסגולות : " ואמרתי שגם מורנו הרב הגדול רבינו משה בר נחמן ז " ל היה מתיר ועושה . ואין לנו גדול ממנו בחכמה ובמנין וביראת חטא " . ב . לטענת הרשב " א , התייחסויותיו של הרמב " ם בכתביו השונים נראות סותרות זו לזו : 61 ראה בהרחבה : זמיר , דעת הרמב " ם , עמ ' . 368 – 363 62 שם , עמ ' . 368 63 בבלי , סנהדרין קא ע " א . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן