הרקע האפשרי להמלצותיו של הרמב"ם על שימוש בתרופות סגוליות

בספרו הפילוסופי מורה נבוכים ( ח " ג , פרק לז , מהדורת קאפח , עמ ' שנט ) טען הרמב " ם כי ייתכנו סגולות שאין להן כל בסיס הגיוני , אולם הניסיון והמציאות מוכיחים שאכן תרופות 52 ראה הלכות שבת יט , יג : " יוצא אדם בקיסם שבשיניו ושבסנדלו לרה " ר ... ובסלע שעל הצינית ובביצת החרגול ובשן השועל ובמסמר הצלוב , ובכל דבר שתולין אותו משום רפואה והוא שיאמרו הרופאים שהוא מועיל " . 53 פרקי משה , כב , , 3 עמ ' . 268 › 5 שם , , 18 עמ ' . 2 › 0 55 שם , › , עמ ' . 268 56 שם , , 22 עמ ' . 2 › 0 › 5 שם , , › 9 עמ ' : 2 › 5 " אפרוחי הנץ ועוף הנקרא אלצאקור ( = בערבית בז , . , ( Falco sp הם ערבים בנגעים , מרחיבים הנפש , ויש להם סגולה להועיל ממלאנקוניה " . אלה בעלות תועלת . חז " ל אמנם אסרו תרופות אירציונליות מחשש שהן קשורות לכישוף האסור מן התורה , ברם , במידה והן תרופות שמוכח שיש להן חיוניות רפואית , למרות שלא עומד מאחוריהם כל היגיון – הן מותרות . מכאן , שחז " ל התירו תרופות סגוליות ( שן שועל וכדומה ) משום שהם נוכחו לדעת מניסיונם שאכן הן מועילות . וכך הוא כותב : ואל יקשה עליך אותן שהיתרום [ חז " ל . הוספה שלי , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן