מדוע התנגד הרמב"ם לרפואה מאגית?

ההסבר הראשוני להשקפתו של הרמב " ם באשר לשלילת המאגיה הוא העובדה שצורות ריפוי מאגיות מסוימות נוגדות את האזהרות המקראיות על איסור כשוף , ניחוש או עבודת אלילים . אולם בעומק הדברים היו לכך גם מניעים פילוסופיים ואינטלקטואליים . סיכום ניתוחיהם של החוקרים דב שוורץ ואביעזר רביצקי לסוגיתנו מעלה את מסכת הטיעונים הבאים : הרמב " ם שלל את המאגיה על ביטוייה השונים , משום התנגשותה עם עקרונות המדע והתאולוגיה הטהורים . ברמה המדעית , המאגיה מושתתת על אמונה כוזבת ומזויפת באשר להתנהלות העולם וסדריו . המאגיה מניחה כי עצמים מסוימים ניחנים בכוח סגולי , בעוד שלמעשה אין לכך כל יסוד . גם לחיוניות הכוכבים ( מאגיה אסטראלית ) אין כל תוקף , שכן לפי חוקי הפיזיקה התהליכים המתרחשים בעולם החומרי מושתתים על חוקיות סיבתית ( כפי שטען אריסטו ) , ואילו הכישוף והמאגיה אינם פועלים במסגרת חוקי הטבע , אלא כדבר מקרי . ברמה התאולוגית , טכניקות מאגיות עלולות להיות קשורות לקונספט האלילי המעוות . כשם שהאלילות מייחסת כוחות מטאפיזיים לעצמים גשמיים , ובכך מערערת על הסמכות האלוקית ועל הטרנסצנדנטיות שלה , כך גם המאגיה מייחסת כוחות ריפוי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן