ג. היבטים טיפוליים

מפרקי המחקר עולה כי ישנם קווי דמיון לא מעטים בין החברות השונות של ימי הביניים מבחינת שימושי חומרים , עקרונות טיפול ואף השקפות רפואיות . היסוד למשותף שבין התרבויות הוא מסורות רפואיות קדומות שמקורן בעולם הקלאסי , וגם קשרי תרבות שניהלו רופאים ומרפאים עם בני זמנם . רופאים מובהקים , כדוגמת הרמב " ם , ניהלו קשרי לימוד עם עמיתיהם הנכרים , ואף שאבו מידע רפואי מכתביהם של הרופאים הנוצרים והמוסלמים . תהליך זה חל גם על מרפאים עממיים שהושפעו מהשקפות ומטיפולים מאגיים שרווחו בארצותיהם . בין הדוגמאות לשיטות ריפוי חוצות תרבויות יש למנות שימוש באבני חן לטיפול בבעיות גינקולוגיות ; שימושים באיברי ארנבות לפתרון בעיות 3 על הסחר בסממני מרפא בימי הביניים ראה למשל : אשתור , ממלכת הצלבנים , עמ ' ; 5 –› 30 אשתור , סחר אירופי , עמ ' ; 299 – 280 אשתור , תבלינים , עמ ' ›; 1 – 26 ג ' קובי , מסחר ; עמר ולב , הגניזה הקהירית , עמ ' › . 5 › 1 – 52 › על המקורות הרפואיים ערביים שבספר פרקי משה , כגון אלתמימי , אבן ואפיד , אבן זהר , חנין אבן אסחאק , אלראזי , אבן סינא ואחרים ראה בהקדמתו של ז ' מונטנר לספר , עמ ' . XXI פריון ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן