ב. היבטים גאוגרפיים: בין מזרח למערב

אינוונטר התרופות המוצג בעבודה מייצג מספר אזורים גאוגרפיים על פני כדור הארץ , והוא משקף את הרפואה שנהגה בקרב היהודים ( ובעולם הכללי ) בקהילות השונות במזרח ובמערב . ישנם חומרים שהיו בשימוש רפואי בארצות המזרח ובאירופה כאחד , ואילו 2 ראה לב , סממני , עמ ' . 281 אחרים היו רווחים יותר באזורים גאוגרפיים ספציפיים . כך למשל מוצרים רפואיים , כגון דבש , חלב , יין , יינות שרף , אלמוגים , שימוש באיברי בעלי חיים ( שומן , חלב ) ובהפרשותיהם היו נפוצים ומקובלים במזרח ובמערב כאחד . חלק מהתרופות יוצרו במסגרת משקי הבית או בתעשייה המקומית . לעומתם , סממנים אחרים , כגון תבלינים ובשמים שגדלו באזורים טרופיים ( פלפל שחור , ציפורן , קינמון ) או מחצבים מיוחדים ( אספלט ) , יובאו ממקומות מרוחקים , ועל כן גם מחיריהם האמירו והיה קשה לבני השכבות הנמוכות מבחינה סוציו אקונומית לרוכשם . כפי שהראו חוקרים שונים , במהלך ימי הביניים נתקיימו קשרי מסחר וכלכלה , ובכלל זאת סחר בחומרי מרפא , בין ארצות אירופה ואזורים שונים באפריקה ( מצרים ) , אזור הים התיכון ודרום מזרח אסיה . כסית האבוב ושרף אלת מסטיק , למשל , הם סממני מרפא שנזכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן