א. היבטים כמותיים

במחקר זה הוצגו סממני מרפא לפי מוצאם על פי החלוקה המפורטת בטבלה הבאה . 1 ראה למשל ערך " סרטן הנחלים " . ממחקרים פרמקולוגיים היסטוריים שבוצעו בשנים האחרונות עולה שמוצאם של רוב חומרי המרפא שנעשה בהם שימוש בארץ ישראל וסביבותיה וברפואה העממית של עדות ישראל , הוא עולם הצומח . הרושם הכללי המתקבל מן המקורות היהודיים השונים הוא זהה , ברם בפועל מאפיין זה אינו תואם את התמונה שהוצגה במחקר זה , שלפיה רוב החומרים הם ממוצא אנימלי . הסיבה לכך היא במידה רבה טכנית , שכן נתתי מקום מרכזי לחומרים שנזכרו גם במקורות רבניים הלכתיים המזכירים חומרי מרפא בעקבות בעיות הלכתיות שנתעוררו לגבי השימוש בהם , ולא באופן מקצועי ומסודר . באופן יחסי , כמות הסממנים ממוצא אנימלי שנזכרו בספרות ההלכה רבה יחסית ( כ 200 מוצרים רפואיים מגוף האדם ומבעלי חיים ) , שכן חלקם עוררו בעיות בתחום הכשרות , ומכאן שאזכורם התכוף אינו מעיד בהכרח על ריבוי השימוש בהם . חשוב להזכיר שוב כי מחקר זה אינו מכסה את כל הסממנים שנזכרו בספרות היהודית בת התקופה , ולכן התמונה שהוצגה עדיין אינה שלמה . החיבורים הרפואיים הקלאסיים בני התקופה מציגים תמונה פרמקול...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן