סממני המרפא שהוצגו במחקר: קווים ומאפיינים כלליים

רשימת החומרים המוצגת במחקר הנוכחי כוללת שורה של סממני רפואה מרכזיים שנזכרו בספרות התקופה , אך לא את כל חומרי המרפא שהיו בשימוש . אף על פי שמחקר זה מקיף מגוון מוצרי מרפא ומתייחס למקורות ספרות רבים , עדיין יש מקום להרחבת היריעה . הרוב המוחלט של החומרים שנזכרו זוהה בוודאות , אך היו חומרים שלא זוהו בוודאות ולכן הצענו להם מספר זיהויים רלוונטיים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן