פרק ח חומרי מרפא בספרות היהודית של ימי־הביניים והעת החדשה: מסורת ותמורות

בספר זה סקרתי עשרות חומרי מרפא שנזכרו בחיבורי רפואה יהודיים קלאסיים ובספרות הרבנית במהלכו של האלף האחרון . לצד הנתונים הפרמקולוגיים שהוצגו , עולים היבטים נוספים הנוגעים לרפואה בת התקופה , כגון אופני השימוש בחומרים ( סוגי מחלות , צורת השימוש וכדומה ) , רמת הרפואה והרוקחות המשתקפת בסוגי הספרות השונים והתמורות שחלו במהלך הדורות בשיטות הטיפול ובאינוונטר הסממנים שעמדו לרשותם של בני התקופה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן