שו"ת "שמש צדקה" לרבי שמשון מורפורגו, מהדורת ויניציאה תק"ג (1743)