קילורין/קילור/קילורית (Collyrium)

ערבית : שיאף קילורין הוא כינוי כללי לתרופות עיניים שהותקנו בדרך כלל מתערובת של מספר סממנים . הקילורין הושמו במכשיר מיוחד הקרוי בספרות חז " ל " משיפא " וממנו הוזלפה התערובת 11 › ספר הגימטריות , דף 23 ע " ב . 118 על תופעת האיחוז והדיבוק נכתבו מחקרים לא מעטים . לעת עתה ראה בורגיניון , עמ ' ; 34 – 3 נגאל , סיפורי דיבוק ; בילו , אסלאי , עמ ' ; 148 – 131 חיות , זכות , עמ ' . 142 – 121 119 אגרות הרמ " ז , כח ע " א . חוקרי התופעה מציינים כי דווקא נשים רבות הן שלקו באיחוז במהלך ימי הביניים המאוחרים ובראשית העת החדשה . על הרקע והגישות האנתרופולוגיות והפסיכולוגיות לכך ראה בורגיניון , שם ; חיות , זכות , עמ ' 123 ובמקורות שהביא בהערה › . 120 על שימושיה המאגיים של גפרית בוערת בטקסים נגד מזיקים ראה קנינגהאם , עמ ' . 139 על שימושיהם של אובייקטים בעלי ריח רע נגד דמונים ראה עוד ערך פיגם . 121 חיות , זכות , שם . 122 בן איש חי , שנה א , ואתחנן , הלכה יב , עמ ' רמא . אל תוך העין במקרים של כאבים , דלקות או מחלות . בספרות הרבנית לדורותיה נמנו סוגים שונים של קילורין המבוססים על חומרים טבעיים , שאופני הכנתם ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן