עישונים רפואיים וקטורת מאגית־רפואית

ריחו רע לכך נהגו לקטר למי שכפאו שד בסמים ועשבים שריחן רע " . כלך החלבנה ( , ( Ferula galbaniflua המזוהה עם החלבנה שבסממני הקטורת של המשכן , מדיף ריח רע , ולפי מסורת זו נמנה עם הצמחים המגרשים מזיקים . תופעות של איחוז רווחו בתרבות היהודית בימי הביניים המאוחרים ובראשית העת החדשה . שאלה שעמדה בפני רבנים שעסקו בגירוש שדים ( exorcismus ; exorcism ) הייתה כיצד אפשר להבחין בין איחוז לבין שיגעון , היינו , בין השתלטות של דמון ובין מחלת נפש . רבי משה זכות ( מאה › 1 ) סבור כי עישון גפרית ( sulfur ) עשוי להיות אינדיקציה יעילה לגילוי נוכחותה של רוח המשתלטת על אדם : " ועל אודות האשה הנבוכה בבלבול דעת ומבוכה . אם עדיין לא עלתה לה ארוכה . יקחו בלתי דעתה . ויותר נכון בהשתקעה בשינתה . מעט גפרית טמון ברמץ חם במחתה . ויונח לה לצד מראשותיה תחת מיטתה כדי שיגיע חוט עשן דק לנחיריה . ואז יסתכלו במראיה . אם ישתנו ויוריקו פניה . וכ " ש [ וכל שכן ] אם תעורר בבהלה . או תזעק בקול המולה . אז יוודע ונגלה כי מרוח רע היא חולה " . כלומר , אם האישה מגיבה באופן קיצוני לריח הגפרית הדבר מעיד על דמון מזיק השוכן בה , שכן ריחה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן