סממנים, אבקות ומשחות לטיפול בפצעים, מכות וחבלות

עם החומרים הבולטים ששימשו בתערובות ומשיחות שהונחו או נמרחו על פצעים נמנים : מוצרי כוורת ( דבש , שעווה ) , חומרים אורגניים שומניים ( חלב , שומן ); שמנים מהצומח , כגון : שמן זית , שמן זקום מצרי ( , ( Balanites aegyptiaca שמן פשתן , שמן שומשום ; כמון שחוק ( ); Cuminum חלמון ביצה ; שמן ורדים , זפת ( אספלט , (; Asphalt סבון ; 41 ראה למשל בספר הפרנס , סימן קעא : " ואסור לתת גמי יבש על המכה או כתושין יבישין דהיינו מה שגורר מבגד פשתן " . 42 רמב " ם , הלכות שבת יט , יג . 43 בתוספתא , אהלות ( מהדורת צוקרמנדל ) , ב , ו נזכר כיסוי מלאכותי מקרויה לחבישת גולגולת אדם שנתרוצצה כתוצאה מפגיעה גרמית : " מעשה בעין בול [ שם מקום ] [ על אדם ] אחד שנחתכה גלגלתו וטלה [ = הטליא , עשה טלאי ] עליו הרופא מטלית [ = חתיכת ] של קרוייה וחיה [ והבריא השבר ] . אמר לו רבי שמעון בן אלעזר משם ראייה ? אף על פי שחיה כל ימות החמה משירדו גשמים נכנסה עליו צנה ומת " . המעטפת החיצונית של הקרא היבשה היא חומר קשה , ויש לה מבנה מעוגל , כך שניתן להתאימה להנחה על הראש . לפי מסורת זו , הניתוח שערכו בני תקופת המשנה החזיק מעמד במשך ימות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן