סוגי סודה (מלחי נתרן) נוספים

ערבית : נטרון , ניטרי ; בורק המונח סודה ( במקורות הקדומים : " נתר " ) הוא שם קיבוצי לסוגים שונים של מלחי נתרן המנוצלים לשורה של מטרות פונקציונליות . ההבחנה שבין הסוגים השונים של המלחים הנזכרים במקורות הקדומים אינה נהירה תמיד די הצורך , ולכן לא תמיד אפשר להבחין בוודאות לאיזה מבין סוגי הסודה הכוונה . כך , למשל , ברפואה של ימי הביניים נזכרו " נטרון " ו " בורק " וקשה להכריע לאיזו תרכובת נתרנית הכוונה . במסגרת ערך זה נתמקד 360 שו " ת חוות יאיר , סימן רלד . 361 מנחת שבת , סימן פד , ס " ק כט , עמ ' ›› . 1 כידוע , בחצר הרבי מלובביץ ' היה מקובל נוהג דומה של חלוקת דולר לבריאות ולהצלחה . 362 ראה למשל רמב " ם , ביאור , מס ' 51 וכן צרי הגוף , עמ ' . 175 , 172 באשר ל " בורק " עמר ובוכמן העלו את ההשערה כי הכוונה לבורקס , אך לא שללו אפשרות שמדובר בתרכובת נתרן אחרת . ראה צרי הגוף , עמ ' › , 16 הערה . 79 בשני סוגי סודה . זו המשמשת בתעשיית התרופות והמזון לאפייה ולייצור משקאות ( סודה לשתייה ) וזו המשמשת לכביסה וניקוי כלים ( סודה לכביסה ) . במקום אחר הצעתי לזהות את הנתר הנזכר במקרא ובספרות חז " ל עם סודה ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן