ב. מים בעלי תכונות רפואיות

המלח – היינו חמי זוהר – עין בוקק ( מעיינות בוקק ועין נואית ) וחמי מזור . מי מעיינות אלה הינם חמים מאוד , בעלי תכולת מלחים גבוהה ושיעור גבוה יחסית של קרינה רדיואקטיבית . רוב ההסברים לתופעה זו מניחים שיש מים בעלי מליחות גבוהה הכלואים מתחת לפני הקרקע . בדרך אל מוצאי הקליחה עוברים המים דרך שכבות של סלעים מגיל סנון המכילים פוספט ופצלים ביטומניים . על ידי שטיפת המרכיבים הרדיואקטיביים הנלווים לפוספטים והגפריתיים המצויים בפצלים הביטומניים קולטים המים מטען מסוים של קרינה רדיואקטיבית וגז . H 2 S בספרות חז " ל נידונו היבטים הלכתיים שונים הקשורים למעיינות המרפא שבבקעת ים המלח . בספרות הפוסקים מימי הביניים והעת החדשה בולטים מעיינות מרפא בארצות אירופה , שאליהם פנו יהודי היבשת , ממזרח וממערב , לשם רפואה , בריאות ומרגוע . מעיינות הנזכרים בספרות הרבנית באירופה הם טיפליץ , אובין , קארלסבאד , ברצלונה ואחרים . מעיינות מרפא ושימושיהם הרפואיים : רקע היסטורי הפנייה למרחצאות מרפא הינה תופעה עתיקת יומין . ניצול המעיינות לריפוי החל בעת העתיקה והגיע לשיאו בתקופה הרומית . במרוצת הדורות עמד האדם על תכונותיהם המרפא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן