מים (H₂O)

סוגי מים : מים בטמפרטורות שונות ( חמים , פושרים , קרים ); מים מינרליים ; מי חמות ( מים תרמליים ); מיזבלים בסיפורי המקרא ובחוקיו מיוחסות למים תכונות של ניקוי , חיטוי וטהרה . על יסוד זה הם שולבו במסגרת טקסי ריפוי של " מחלות קדושות " כגון צרעת . המים תופסים מקום גם ברפואה בתקופת התנאים והאמוראים . הבבלי אמנם ציין כי השימושים הרפואיים של המים מעטים יחסית לשימושם הקולינרי , עם זאת נודעו למים תפקידים רפואיים חשובים . המים נזכרו במקורות היהודיים הרבניים בהקשרים רפואיים מגוונים : רחיצת עיניים לשם רפואה , רחצת פצעים , שתיית מי מעיינות מרפא ורחצה במים חמים לשם הזעה רפואית , ועל כך אתעכב להלן . סוגי מים בטיפולים רפואיים במסגרת טיפולים רפואיים שימשו " סוגים " שונים של מים : א . מים טהורים – מים זכים בטמפרטורות שונות : מים קרים ; מים פושרים ; מים חמים ( " חמין " בלשון חז " ל והפוסקים ) , מי קרח ( ביידיש : אייז וואסער ); טל ; מים שכובה בהם ברזל מלובן ( " מים של נפחים " ) . 127 ראה ספר המידות , ערכים " הריון " ו " מפלת " , עמ ' קסט , שג . 128 ראו למשל בסיפור נעמן , שר צבא ארם ( מל " ב ה , א – יד ) . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן