כחל

גפרת העופרת ( Galena , PbS ; Plumbum Sulphidum ) אנטימון ( Stibium ; Sb ) לשון מקרא : פוך . ארמית : כחלא . ערבית : כוחול , אל כוחול , אית 'מד כחל הוא מחצב מוצק המשמש לאחר שחיקתו לאבקה דקה לצביעת העיניים ולמטרות מרפא . בתקופות הקדומות היו שני חומרים רפואיים עיקריים שכונו בשם כחל : גפרת העופרת ( ( Galena , PbS ; Plumbum Sulphidum ואנטימון ( . ( Stibium ; Sb במקרא 68 כ " י ויטאל , עד ע " ב , פסקה שלו ; בוכמן ועמר , רפואה , עמ ' . 168 69 מעשה טוביה , עמ ' קיג . 70 ראה ערך " קטורת ועישונים " . 71 שפרלינג , טעמי , עמ ' תקצג . 72 מראה הילדים , עמ ' › , 25 אות יג . והשווה צרי הגוף , שם : " וקיטורו טוב לנזילת האזן [ = דלקת אזנים ] " . 73 מראה הילדים , עמ ' , 110 אות לב . › 7 בן יעקב , עמ ' . 259 75 זהו מינרל שהוא תרכובת של גופרית עם עופרת . הוא מצוי בטבע בצורה של גושים בעלי ברק מתכתי כסוף . בארץ ישראל התגלו מכרות שלו במג ' דל שמס שבקרבת החרמון . על חומר זה ראה : אנציקלופדיה עברית , כרך כז , עמ ' ; 762 – 761 לב , סממני , עמ ' . 52 76 באנגלית : . antimonite , antimony stibnite זהו יסוד כימי מתכתי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן