ספר פתח הדביר לרבי בנימין פונטרימולי, מהדורת איזמיר תרל"ג