"אבן בתוך אבן" למניעת הפלת עוברים. שלט רחוב, רמת בית שמש, ישראל 2011