חושחש (תפוז מר, Citrus aurantium)

אנגלית : ; Sour orange ערבית : נארינג ' , נראנג 'א מוצרים רפואיים : פרי , מי פרחי הדרים ( מא אזהאר ) החוקרים מסכימים כי התפוז המר התפשט לאזור הים התיכון עם כיבושי הערבים לאחר המאה השביעית . התפוז המתוק , לעומת זאת , הגיע מפורטוגל במאה ה , 16 ועד מהרה כבש את מקומו של התפוז המר . תפוזים שימשו למגוון שימושים קולינריים וגם למטרות ריפוי . במאה ה 17 מציין רבי חיים ויטאל כי תפוז חמוץ צלוי ומתובל בחמאה 972 אביצור , חיי , עמ ' . 156 עוד על שימושי התה ברפואה העממית ראה פנלופי , צמחי , עמ ' . 98 973 שו " ת היכל יצחק , או " ח , סימן ל , סעיף ה . › 97 שיבא היא לענה שיחנית , . Artemisia arboreescens 975 ילקוט יוסף , ח " ד , סימן שכח , סעיף סא , עמ ' קנה . 976 ווטסון , עמ ' . › 8 ›– 5 לדעת טולקובסקי ( פרי , עמ ' 195 ; 57 ) התפוז היה מוכר בארץ ישראל כבר בתקופת חז " ל ויש לזהותו עם " אתרוג ככדור " ( סוכה לו ע " א ) ו " אתרוג אדמדם " ( ירושלמי , סוכה נג ע " ד ) . לדעתו " אתרוג העגול " הוא התפוז המתוק ( עמ ' › 10 ) אולם הוכחותיו אינן מבוססות דיין . 977 טולקובסקי , יפו , עמ ' . 179 שמו הערבי " בורטוגאל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן