תאנה (פיקוס תאנה, Ficus carica)

אנגלית : ; Fig tree ערבית : תין חלקי העץ בשימוש רפואי : פרות ( בשלים ופגי תאנה ) , עלים , מיץ חלבי של העלים מוצרים רפואיים : דבלה , גרוגרת התאנה היא גידול ים תיכוני . העץ מניב פרות בקיץ , אך משמרים אותם במצב יבש או משומר לשאר ימות השנה , בעיקר בצורה של גרוגרות או דבלות . בתקופת המקרא ובימי חז " ל נחשבה התאנה לאחד מפרותיה החשובים של ארץ ישראל . משום ערכה התזונתי הגבוה נכללה התאנה בין שבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ ( דברים ח , ח ) . אזכוריה הרבים במקרא ובספרות התנאים והאמוראים מהווים עדות למקומה המרכזי בכלכלת הארץ . 9 › 5 ככל הנראה הופנתה השאלה לרבו הגדול של המהר " ם מרוטנברג , רבי יצחק אור זרוע מווינה . 9 › 6 שו " ת מהר " ם מרוטנברג , ח " ד ( דפוס פראג ) , סימן קעט . 9 › 7 תוספות , ברכות לו ע " ב . 9 › 8 שולחן ערוך , אורח חיים , סימן רח , סעיף ג . 9 › 9 אבודרהם , הלכות ברכות , שער שלישי , עמ ' שלא ; צידה לדרך , מאמר א , כלל ג , פ " י . וראה גם אליהו רבה , סימן רב , ס " ק יד ; כף החיים , או " ח , סימן רב , ס " ק מט , קכ ע " א . 950 לעף , פלורה , ח " א , עמ ' › 22 ואילך ; פליקס , עצי פרי , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן