שקד מצוי (Prunus dulcis=P. amygdalus)

ערבית : לוז ; יידיש : מאנדעל חלקי העץ בשימוש רפואי – פרות : שקדים מתוקים ( זיס מאנדעל ) , שקדים מרים ( ביטער מאנדל ) , קליפות , שרף מוצרים רפואיים : חלב שקדים ( מאנדעלמילק ) , שמן שקדים מתוקים ומרים , חליטה מתוקה ( אלמינדראדא ) השקד הוא עץ ממשפחת הוורדיים . גרעין השקד עשיר מאוד בחומרי מזון , בייחוד בשומנים , ונודע לו ערך תזונתי רב . מאידך גיסא , שקדים מרים מכילים חומרי רעל ; אמיגדלין ( Amygdalin ) וחומצה הידרו ציאנית , כך שאכילתם בכמות ניכרת כרוכה בסכנת מוות . מגדלים את השקד באזורנו מתקופות קדומות . השקד הוזכר מספר פעמים במקרא . 917 עמר , גידולי , עמ ' . 23 –› 231 918 רמב " ם , הנהגת , עמ ' , › 7 פסקה . 7 919 צרי הגוף , עמ ' . 113 920 סלדינו , עמ ' , 112 סעיף . 197 921 כ " י ויטאל , כד ע " א , פסקה קסד ; בוכמן ועמר , עמ ' . 289 על הפורגא ראה גם ערך " ורד " . 922 מלכי , מאמרים , עמ ' עח . 923 מלכי , שם , עמ ' סב . › 92 החי וצומח , , 12 עמ ' . 1 › 0 925 ראה למשל : בראשית מג , יא ; במדבר יז , כג ; ירמיהו א , יא . בספרות חז " ל נזכר השקד גם בשם " לוז " . יש מהראשונים והאחרונים באירופה שזיה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן