שוש קרח (Glycyrrhiza glabra)

יידיש : לקוריצייא , לאקריץ , לעקריץ ; ערבית : סוס , ערק [ אל ] סוס ; ספרדית : רגליס , האריגיליש חלקים רפואיים : שורש מוצרים רפואיים : מיץ ( תמצית ) , משקה , סוכריות שוש קרח ( להלן : שוש ) הוא צמח עשבוני רב שנתי גבוה כשיח . מוצאו אירו סיבירי והוא גדל בר באירופה וגם בארץ ישראל . בתלמוד הוא מכונה " שושא " , " שוש " ( ביחיד ) , " שושי " ( ברבים ) . ברפואה האשורית והבבלית עשו שימוש בשוש במסגרת טיפולים 896 שו " ת יכין ובועז , ח " א , סימן כה . 897 כ " י ויטאל , עה ע " א , פסקה שמג ; בוכמן ועמר , רפואה עמ ' › . 11 898 מדרש תלפיות , ענף בעלי חיים , ערך " הנחשים " , צד ע " ב . 899 הגהות הרמ " א , אורח חיים , סימן תרכט , סעיף יב . לפי ההלכה צמח המשמש למאכל נחשב מקבל טומאה ומשום כך אסור לסכך בו את הסוכה . על הסיכוך בגבעולי שומר ראה שמש , שומר . 900 פינברון ודנין , מגדיר , עמ ' . 322 שורשיו וקני שורשיו מכילים גליקוזיד מריר – מתוק , ומכאן השם ביוונית שפירושו " שורש מתוק " : גליציריזין ( . ( glycyrrhizin ראה : זהרי , עולם , עמ ' › . 25 901 בבלי , סוכה יב ע " ב . על שמותיו של שוש קרח ראה לעף , פלורה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן