שומר פשוט, מתוך ספר ציורים של צמחי מרפא מאת אוטו קרל ברג וקרל פרידריך שמידט, ליפציג (1863 - 1858)