רימון (Poma granatum)

אנגלית : ; Pomegranate ערבית : רומאן ; יידיש : מילגרום חלקים שימושיים : שורש העץ , הפרח ( ערבית : ג ' לנאר ) , גרגרי פרי ( ערבית : חב אלרמאן ) , הקרום המפריד בין המגורות , קליפות הפרי . מוצרים : מיץ רימונים , יין רימונים , מרקחת רימונים הרימון הוא אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ( דברים ח , ח ) . במקורות התנאים והאמוראים נזכר הרימון כגידול למאכל ( גרגרים ) ולתעשיית הצבע ( קליפות ) וכסמל אסתטי הודות ליפי הפרי . במרוצת התקופות ההיסטוריות שימשו מגוון חלקים מהשיח ומהפרות למטרות רפואיות . בבבל העתיקה נוצלו הפרחים לריפוי תחלואים בקיבה וכתרופה למחלות עיניים , אוזניים וחזה ולהשמדת תולעים . שורש עץ הרימון שימש ברפואה הסורית הנאו ארמית כרכיב במרשם להשמדת תולעים בגוף , וברפואה ההודית המסורתית כשהוא מיובש כאמצעי להפלת עוברים ( . ( abortifacient בספרות הקלאסית 856 פרי מגדים , דף ›› ע " ב , מהדורת עמר , עמ ' . 167 857 כף החיים , סימן יא , אות ד , דף ע . 858 חיינו וארך ימינו , עמ ' . 62 859 החי והצומח , , 12 עמ ' ›› . 1 860 על הרימון ושימושיו בתקופת המקרא ובימי חז " ל ראה לעף , פלורה , ח " ג ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן