קקאו (Teobroma cacao)

כינויים : קאקוא , קאקאא , קאקולי חלקי הצמח בשימוש רפואי : זרעים מוצרים רפואיים : משקה קקאו ( ג ' יקולאטי ) מוצאו של הקקאו בשפלות של אמריקה הטרופית . הוא נודע באירופה לא לפני שנת , 1526 וכאז כן היום עיקר שימושו הוא להכנת משקאות וממתקי " שוקולד " . במרוצת המאות הראשונות להתפשטותו ב " עולם הישן " יוחסו לו מספר תכונות רפואיות . זני הקקאו ושימושיהם למאכל ולרפואה תוארו בחיבור " מעשה טוביה " של טוביה הכהן ( : ( 1729 – 1652 הקאקוא הוא פרי כתואר הדלעת [ = ענבה מוארכת וגדולה יחסית ] שכלו אדום ועצו כעץ האתרוג והם שלושה מינים כל אחד גדול מחבירו וטבעם אחד , אבל יש לכל מין סגולה פרטית מה שאין כן בחבירו . כי גרעיני [ = זרעי ] הקאקוא הגדול הם כשקדים נאכלים קלויים גם נרקחים מצופים בסוכר כשקדים . אבל הפרי הקאקוא הקטן הם עושים מהם משקה לשתותו במקום יין . אמנם בכל המינים הנזכרים נעשים העוגות הנקראים ציאוקולאטי והם עשויים בכמה אופנים , כפי ערך הבשמים המורכבים מהם . ומהם גדולי הדור [ = עשירים ובעלי יכולת ?] עושים בשול ולו מיחסים כמה סגולות אבל רוב תכליתו הוא שמחזיק אברי ההולדה ומוסיף במשגל . בתקופתו של טובי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן