קנה סוכר (Saccharum officinarum)

כינויים : קנה מתוק ; אנגלית : ; Sugar cane יידיש : צוקער מוצרים רפואיים : סוכר גבישי – טבזד , נבאת קנה סוכר הוא גידול רב שנתי של האזורים החמים ( סובטרופיים וטרופיים ) . התפשטותו מהודו לארצות המזרח הקרוב החלה במאה השביעית בעקבות כיבושי האסלאם . באירופה החל הסוכר להיות מוצר שכיח רק למן המאה ה › 1 ואילך , שם שימש בתחילה בעיקר למטרות רפואיות . ככל הידוע לנו , המקור היהודי – אירופי שהזכירו לראשונה הוא רבי יעקב מולין ( המהרי " ל , אשכנז , ( 1 › 27 – 1355 שהתיר לעשות בו שימוש רפואי בפסח , למרות החשש שעירבו בו סממנים נוספים : " וצוקער רגילים ליזהר אם אינו צורך גדול לרפואה כי הרוכלים מערבים כמה מינים " . מסתבר שבעקבות היבוא לאירופה ממרחקים מחירו האמיר , ולכן יש שזייפוהו והוסיפו לו מוצרי דגן שעוררו בעיות כשרות בפסח . שימושים רפואיים בסוכר אסף הרופא הזכיר את הסוכר כ " קנה מתוק " . הרמב " ם מנה את הסוכר כאחד הסממנים המשלשלים וכרכיב בתרופות המחזקות את גוף האדם . רבי נתן בן יואל פלקירה המליץ על סוכר טבזד ( גבישי ) כתרופה למגוון תחלואים : מחלות חזה , מניעת מרה ירוקה ולבנה בקיבה וכסממן משלשל . רבי שמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן