קטניות

סדרת הקטניות ( Leguminosae ) משפחת הפרפרניים ( Papilionaceae ) אנגלית : ; Legume ערבית : בקלה השימוש בקטניות כגידולי מאכל הוא קדום מאוד . קטניות כגון אפונה , פול , עדשים וחמצה מילאו תפקיד חשוב בהזנת האדם בימי קדם הודות לתכולת הגבוהה של חלבון וסידן . מינים שונים של קטניות נזכרו במקרא ובתקופת חז " ל בעיקר על רקע קולינרי , בעוד שהשימושים בהם לרפואה היו מצומצמים יותר . להלן נתמקד בכמה שימושים רפואיים בקטניות שנידונו בספרות הפסיקה בהקשרים הלכתיים שונים . טיפול בפצעים מוגלתיים ( רפואת הפונטאניל ) עברית : משפך ; איטלקית : פונטאניל , פונטאנילה , פונטאוניל " ה ; יידיש : אפטורא . במהלך ימי הביניים והעת החדשה מקובל היה לטפל בפצעים מוגלתיים באמצעות קטניות . טכניקת טיפול זו מכונה בכתבים יהודיים בשמות קרובים , כגון : פונטאניל , פונטאנילה או הפונטאוניל " ה , הלקוחים מאיטלקית Fontanelle ומקורם מלטינית : . fons בספרות חכמי אירופה מכונה הפרקטיקה " אפטורא " [ = [ Imftura או " פונטינעללא אימפעראטור " . הטיפול כלל מספר פעולות : על מקום הפצע הונחה קטנית יבשה , כדי להשאירו פתוח ולספוח את נוזלי ההפרשה , כגון ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן