פלפל (.Piper sp)

פלפל שחור ( P . nigrum ) אנגלית : ; Black pepper ערבית : פלפל פלפל ארוך ( P . longum ) אנגלית : ; Long pepper ערבית : דאר פלפל ; ספרדית : פפרי לונגין פלפל הקוביבה ( P . cubeba ) אנגלית : ; Cubeb pepper ערבית : קבאבה ; יידיש : קובעבען קנו יהודי תימן את הסדאב ובשבת הלכו עמו ועם צמחי ריח נוספים לבקר את היולדת ( קאפח , הליכות , עמ ' 157 וראה שם , עמ ' . ( 179 – 178 689 והשווה בן נאה , לחש , עמ ' . 96 690 גאגין , כתר שם טוב , ח " ו , עמ ' תקעו . 691 רוח חיים , או " ח , ח " א , סימן שא , נא ע " ג . על השימוש ברודה לשמירת היולדת ותינוקה אצל הספרדים בטורקיה וארצות הבלקן ראה מולכו , לידה , עמ ' . 260 692 כף החיים , אורח חיים , סימן שא , אות קלה , צח ע " ב . 693 יביע אומר , ח " ח – או " ח , סימן לז . מוצר רפואי : פרות או אבקה הפלפל הנזכר בספרות התנאים והאמוראים הוא פלפל שחור ( , ( Piper nigrum מטפס טרופי רב שנתי ממשפחת הפלפליים , בעל פרות כדוריים קטנים , שעיקר שימושם הוא כתבלין . בספרות הקלאסית תועדו כמה משימושיו הרפואיים , כגון תרופה נגד רעלים , ריפוי מחלות חזה , מניעת היריון ועוד . מין נוסף שנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן