פיגם (.Ruta sp)

אנגלית : ; Rue , Herb of grace שמות ערביים : סדאב , סאטדב , שד ' אבה , ג ' אדא ' ב , פיגן ; ספרדית : רודא מוצרים רפואיים : עלים , מיץ עלים , שמן פיגם הסוג פיגם כולל עשבים רב שנתיים או בני שיח בעלי ריח אופייני חריף , שמקורו בשמנים האתריים ( chlepin , chalepensin ) האצורים בגבעוליו ובעליו . יש בסוג שני מינים בולטים המשמשים לנוי ולתבלין : פיגם ריחני ( R . graveolence ) שמוצאו מאירופה הדרומית ופיגם מצוי ( R . chalepensis ) הגדל בר באזור הים התיכון וגם בארץ . הפיגם הוזכר לראשונה בספרות חז " ל , וזיהויו בקרב פרשני ימי הביניים אינו מוטל בספק . הפיגם נחשב כצמח תבלין ובושם חביב בקרב האוכלוסייה הערבית הכפרית ובקרב יהודי המזרח ( למשל במסגרת טקס ההבדלה ) . הוא תופס מקום בעולם התרופות הקונבנציונלי , מחד גיסא , ובעולם המאגיה הרפואית , מאידך גיסא . להלן נתייחס לשתי קטגוריות אלה בנפרד . 659 מראה הילדים , עמ ' , 58 אות יח . על הזיהוי המשוער של אלכ ' זמא או כזאמי כאזוביון רפואי ראה לב , סממני , עמ ' . 95 660 מראה הילדים , עמ ' . 222 661 אצל יהודי תימן שימשו העלים והגבעולים לטיפול בכאבי שיגרון , להגרת שת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן