פואה (.Rubia sp)

אנגלית : ; Common madder ערבית : פוה מוצרים רפואיים : שורשים , צבע אדום המופק מהשורשים , עלים בסוג פואה כלולים שני מינים , צמח בר וצמח תרבות , ששורשיהם נוצלו בעת העתיקה להפקת צבע אדום : פואה מצויה ( R . tenuifolia ) ופואת הצבעים ( . ( R . tinctorum ערכו של הצמח נודע לא רק בתעשיית הצבעים והטקסטיל , אלא גם בעולם הרפואה הקדום . רופאים בתקופה הקלאסית , כגון פליניוס ודיוסקורידס , תיארו מגוון שימושים שלו , כגון לריפוי צהבת , להסדרת המחזור הנשי , לשיכוך כאבים בגוף ועוד . על פי מחקרו של נ' קליין עשו אנשי קומראן שבמדבר יהודה שימוש בפואת הצבעים ( , ( Rubia tinctorum כנראה על רקע סגולתו להמיס אבנים בכליות . ברם , על פי מחקר עדכני יותר של ג 'ו זיאס הממצאים מקומראן אינם מתייחסים לימי הבית השני אלא לתקופה מאוחרת יותר . השימוש בפואה במסגרת טיפולים מאגיים המשנה במסכת שבת ( ו , ט ) מתירה לבנים לצאת לרשות הרבים בשבת " בקשרים " . בתלמוד הוסבר שהכוונה ל " קשורי פואה " והאמורא הבבלי אביי סיפר בשבחם הרפואי של אלה : " תלתא – מוקמי [ שלושה קשרים – עוצרים את המחלה ] , חמשה – מסו [ חמישה קשרים – מרפאים ] , שבעה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן