עטרן

משפחת הארניים ( Pinaceae ) ומשפחת הברושיים ( Cupressaceae ) מוצר רפואי : שרף מזוקק – אנגלית : ; Cedar tar ערבית : קטראן , דהן אל זפת אחד ממוצריהם הרפואיים של עצי המחט הוא העטרן , חומר דמוי זפת , המופק בתהליך של זיקוק השרף הנוטף מהעצים לאחר פציעת הגזע או הענפים . עטרן נזכר במשנה בשבת ( ב , ב ) כחומר בעירה לשם מאור . הבבלי ציין שריחו רע ורש " י זיהה אותו כפסולת של זפת . המונח " זפת " מתייחס בספרות חז " ל למחצב האספלט ( , ( asphalt אולם גם לשרפם של עצי מחט . המשנה בשבת ( ט , ו ) אסרה להוציא מרשות אחת לרשות אחרת בשבת כל כמות שהיא של עטרן . לשאלת התלמוד ( שם , צ ע " א ) למה משמש העטרן השיב התלמוד " לצילחתא " . בפירושו לסוגיה התלמודית ( שם ) הסביר רש " י שהכוונה ל " כאב חצי הראש " , והכוונה כנראה למיגרנה ( , migraine ביוונית : = Hemicrania חצי ראש ) , ברם , אין כל רמז בסוגיה 632 מעשה טוביה , סד ע " א . 633 טוביה הכהן מונה את הסספרס הרפואי ברשימת הסממנים המשתנים , כגון כרפס , פטרוזיליה , אבטיח ועוד . ראה מעשה טוביה , דף צב ע " ב . › 63 שרף עצי מחט מכונה בספרות התקופה בשלל שמות : ראתנג ' , פרע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן