מוסקטית ריחנית (=אגוז מוסקט, Myristica fragrans)

האגוז – אנגלית : , Nutmeg ערבית : גוז בואה , ביספאסה , בסבאסה ; יידיש : מוסקט נוס קליפת האגוז – Mace השימושים בזרעים הריחניים של מוסקטית ריחנית ( להלן : אגוז מוסקט ) כתבלין וכסממן מרפא היו מקובלים כבר בתקופה הקלאסית . במאה הראשונה לספה " נ הזכיר דיוסקורידס את תכונותיו של אגוז מוסקט : מועיל למחלות מעיים , כגון דיזנטריה ( dysentery ) ושלשול . אגוז מוסקט זוהה עם צמחי בושם שונים במקרא ובספרות חז " ל . הרס "ג ורבי נתן מרומי זיהו את ה " קילופה " שבסממני הקטורת ( כריתות ו ע " א ) עם קליפת אגוז 571 החי והצומח , , 12 עמ ' . 75 572 בבלי , ברכות מד ע " א . 573 יערי , אגרות , עמ ' . 132 › 57 רמב " ם , פרקי , כב , . › 2 ›– 1 575 צרי הגוף , עמ ' . 133 576 שו " ת יכין ובועז , ח " א , סימן כה . 577 כ " י ויטאל , נב ע " א , פסקה עה ; פג ע " ג , פסקה יט ; בוכמן ועמר , עמ ' . 223 , 155 578 משנה ברורה , סימן שכח , ס " ק קנב . 579 דיוסקורידס , . 100 , I המוסקט המכונה בערבית " דארכיסה " . אחרים הציעו לזהות את אגוז המוסקט עם " ראשי בשמים " הנזכרים במשנה ( עקצין ג , ה ) . בימי הביניים ובראשית העת החדשה היה אג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן