כַּ סִ ית האבוב (Cassia fistula)

אנגלית : ; Purging cassia ערבית : כייר ( חיאר ) שאנבר חלקים בשימוש רפואי : פרות כסית האבוב הוא עץ טרופי ממשפחת הקסאלפיניים הגדל באפריקה ובהודו . החלק המשמש כסממן מרפא הם התרמילים הגליליים שאורכם מגיע ל › 0 ס " מ לערך , צבעם 538 לב , סממני , עמ ' . 160 539 כך , למשל , אצל יהודי חברון במאה ה 19 כינין ושמן קיק היו התרופות הנפוצות לבעיות קיבה ומיחושים . ראה ספר חברון , עמ ' › . 15 כפי שמוסר מיכלין בספרו על תולדות הרוקחים בארץ ישראל , לשם הגנה מפני קדחת שנגרמה ממלריה או מחלות חום אחרות ( לא הבחינו בין מחלות החום השונות ) הקפידו רוקחי המושבות על הכנת כדורי כינין בכמויות גדולות , וכן על חלוקתם בתוספת מנת שמן קיק , ולמעשה , שתי תרופות אלו ניתנו " באופן אוטומטי " במקרה של עליית חום ( מיכלין , מעשי רוקחים , עמ ' . ( 200 5 › 0 טובלר , תרומה , עמ ' , 37 פסקה . 35 5 › 1 לונץ , מורה , עמ ' . 51 5 › 2 על קדחות ומחלות עיניים בארץ ישראל ראה : שינקין , עורון , עמ ' ; 3 › 1 – 315 אביצור , חיי , עמ ' . 155 שחור והם מחולקים לחדרים חד זרעיים . העץ נזכר בספרות הרבנית החל מימי הביניים , ושימושו השכיח ביותר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן