יינות שרף

כינויים : שיכר , מים שרופים , מים חיים ( (; Aqua vitae אנגלית : ; Liquor , Liqueur , Lush ערבית : מ " א אלחיי " א , עראק ; ספרדית : אגואה ארדיינטי ראשיתו של ייצור יינות שרף ממגוון מוצרים בימי הביניים , על רקע התפתחויות טכנולוגיות שחלו בתחום הזיקוק . יינות שרף שימשו למטרות קולינריות ורפואיות . הרוקח האיטלקי סלדינו די אסכולי ( מאה 15 ) מנה את יין השרף , אותו הוא מכנה מים חיים ( , ( Aqua vitae עם תרופות היסוד בחנות הרוקח . לטענתו יין שרף המופק מיין מועיל למחלות רבות ולבריאות האדם . במקורות ימי הביניים וראשית העת החדשה תואר יין שרף כמשקה בעל פעילות רפואית רחבת טווח , המומלץ למגוון בעיות רפואיות , במיוחד כתרופה לאיברים כואבים – שיניים , ראש , חלציים , גרון ( שיעול ) . יין שרף שימש כתכשיר נגד כינים ואף כחומר מרדים . יין 500 בצורה נקייה הוכן הכוהל לראשונה רק בשנת . 1795 ראה אנציקלופדיה עברית , כרך , 20 ערך " כהל " , עמ ' . 582 501 על יינות שרף בשימוש קולינרי ראה שמש , ברכות הנהנים , עמ ' 57 ואילך . 502 אשל אברהם , בוטשאטש , או " ח , סימן שכז , סעיף א ; שפרלינג , טעמי , עמ ' תקפו ; כף החיים , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן