איש אציל מעשן מקטרת מתוך: אנטוני צ'וט, טבק, 1595 (Anthony Chute, Tabaco, 1595)