טבק (Nicotiana tabacum)

עברית ( רבנית ) : מעלה עשן ; אנגלית : ; Tobacco ערבית : טוטון , טוטין ; יידיש : טובקו , טובאק חלקי הצמח בשימוש רפואי : עלים ( הרחה , עישון ) מוצרים רפואיים : עלים שלמים , טבק הרחה ( יידיש : שנופטאבק ) , עשן או טבק לעישון ( יידיש : רוכטאבא " ק ) , מי טבק אחדים ממיני הטבק גודלו כמיני תרבות על ידי ילידי אמריקה הצפונית ומרכז אמריקה כבר בתקופה הפרהיסטורית . עישון טבק היה נפוץ בקרב האינדיאנים לפחות מהמאה החמישית לפנה " ס , במיוחד במסגרת פולחנית ולמטרות רפואה . עישון תערובות טבק ופיוטל ( ( Lopophora williamsii לצד השמעת קולות תופים ורעשנים היו רכיבים חשובים בפעילותו הרפואית של השאמאן – המאגיקון האמריקני . האינדיאנים של › 32 בבלי , כתובות ס ע " ב . על השקפה זו ראה פליקס , טבע , עמ ' . 29 – 28 על תפיסות דומות המיוחסות לאתרוג ראה ערך " אתרוג " . › 33 רמב " ם , פרקי , כב , . › 7 › › 3 שפרלינג , טעמי , עמ ' תקצח . › 35 האח נפשנו , מערכת האלף , ערך חולי האזן , אות א , עמ ' טז ; סגולות ישראל , מערכת א , אות לד , ד ע " א . › 36 ילקוט משה , שער הרפואות ( ללא מספור עמודים ) . › 37 ציץ אליעזר בשם ספר כס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן