כלך חלתית (:(Ferula assa-foetida גבעול, פרחים וזרעים