חלתית (Ferula assa-foetida)

שם אנגלי : ; Asafetida ערבית : אנג 'דאן חלקים בשימוש : עלים ובעיקר שרף מקובל לזהות את החלתית שבספרות חז " ל עם ה Ferula assa - foetida ( להלן : " כלך החלתית " ) . מין זה אינו גדל בישראל . מוצאו באירן ובאפגניסטן והוא משווק משתי › 01 שם , סעיף כט . מדינות אלה כחומר תבלין ומרפא . זיהוי החלתית עם F . assa - Foetida עולה מחיבורים ימיביניימיים שונים , כגון רבי נתן מרומי ( איטליה , , ( 1110 – 1035 רש " י ( צפון צרפת , , ( 1105 – 10 › 0 הרמב " ם ( ( 120 –› 1138 ורבי חיים ויטאל ( א " י , מאה , ( 17 והוא מקובל גם במחקר המודרני . יש שזיהו את החלתית שבתלמודים עם ה Anacordum ( בערבית : בלאדור ) , צמח שנחשב למחזק הזיכרון , מחד גיסא , אך נטילתו במינון לא מדויק מעוררת בלבול ואף מיתה קשה , מאידך גיסא . ספרות התנאים והאמוראים עוסקת במגוון הלכות הנגזרות מתכונתו הבולטת של הצמח – היותו בעל טעם וריח חריפים במיוחד . חלקי הצמח השימושיים היו העלים שנאכלו כמין תבלין חריף , ובעיקר ה " קורט " , שרף חלבי המופרש עם פציעת הצמח , שלאחר זמן התייבש והפך לגרגרים מוצקים . חז " ל מדווחים על פגיעת החלתית בקיבת בעלי חייים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן