זית (Olea europaea)

אנגלית : ; Olive tree ערבית : זית ; יידיש : איילבירט מוצר רפואי מרכזי : שמן זית ( יידיש : בוימל ) הזית הוא עץ ירוק עד הנחשב לגידול יסוד בחקלאות ובכלכלה של ארצות אגן הים התיכון בתקופות הקדומות . הוא נמנה עם שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ( דברים ח , ח ) ומוצרו העיקרי – שמן זית ( להלן : שמן ) – שימש למאכל , לסיכה , למאור ולמטרות רפואיות . לפי השקפת חז " ל , זיתים גורמים לשכחה ואילו שמן זית מסייע לחיזוק הזיכרון , אך שתייתו כשלעצמו ללא תוספים מזיקה לבריאות . סיכת הגוף בשמן למטרות ניקיון והיגיינה הייתה פרקטיקה אישית שגרתית בתקופת המקרא ובימי חז " ל . הקדמונים סכו את הגוף גם במסגרת רפואית טיפולית , כגון לריפוי פצעים , כטיפול בכאבי אוזניים ובכאבי ראש . חומר היסוד לסיכה היה שמן זית , אך היו מצויים גם שמנים מבושמים 327 פוזיילוב , ממנהגיהם , עמ ' . › 08 328 על השימוש בחפצי מצווה או קדושה כסגולה לרפואה ושמירה , כגון ארבעת המינים , ראה למשל : וייספיש , ארבעת המינים , עמ ' תע – תעא ; שפרבר , מנהגי , ח " ב , עמ ' רא , הערה ; 17 בשן , הורים וילדים , עמ ' › . 3 329 אביצור , חיי , עמ ' . 158 330 על ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן