מערכת זיקוק להפרדה של תערובות צמחים בנוזל על בסיס נקודות הרתיחה השונות של הרכיבים