משפחת הדגניים (Gramineae)

חיטה ( . (; Triticum sp שעורה ( . (; Hordeum sp שיבולת שועל ( . Avena sp ( מוצרים רפואיים : קמח ( טרי ומבושל ) , סולת , גרגרים ( לעוסים , חלוטים , שלוקים ) , גריסים ( יידיש : גרויפען ) , בצק , פת לחם ( טרייה , מבושלת , לעוסה ) , צנימים ( יידיש : פעניץ ) , סובין , מורסן נוזלים ומשקאות : מי שעורים ( מרק שעורים , פארי , פ ' ארו ) , שיכר שעורים ( בירה ) , יינות שרף , ספירט , אלכוהול גידול דגנים לגרגרים קדום מאוד בתרבות האנושית . דגנים למיניהם מהווים מזון עיקרי בארצות העולם , כגון האורז במזרח הרחוק והתירס באמריקה . אזור הים התיכון הוא המרכז 202 יעקובוביץ , עמ ' . 111 203 שולחן ערוך , יורה דעה , סימן קכג , סעיף ב . › 20 הגהות הרמ " א לשולחן ערוך , יורה דעה , סימן קנה . בעניין שתיית " סתם יינם " על ידי חולה שאין בו סכנה ראה שדי חמד , מערכת יין נסך , עמ ' , › 83 המביא ראשונים האוסרים זאת . 205 הגהות הרמ " א לשולחן ערוך , יורה דעה , סימן קנה . שממנו התפשטה זריעת החיטה , הדגן החשוב ביותר במשפחת הדגניים ( , ( Gramineae לרוב ארצות תבל . מוצאן של החיטים התרבותיות במינים של חיטי בר . כך , למשל , הזן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן