דריכת יין בחביות עץ באירופה של ימי־הביניים מתוך החיבור: ,Tacuinum Sanitatis מאה 14