גפן ומוצריה (Vitis vinifera)

הגפן היא גידול תרבותי רב שנתי מטפס הגדל בעולם באזורים ממוזגים , והיא נעדרת מאזורים קרים בצפון אירופה ובמרכזה ( בעיקר בארצות השוכנות מעל לקו רוחב ארבעים ותשע – חמישים מעלות ) . זהו גידול חקלאי ותיק באזור ים התיכון הנמנה עם אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ( דברים ח , ח ) , וכאחד משלושת גידולי היסוד שלה , הלוא הם דגן תירוש ויצהר . הגפן ומוצריה ( ענבים , יין , צימוקים , דבש , חומץ ) שימשו בעת העתיקה למטרות קולינריות , לתעשייה , לפולחן ולרפואה . מוצריה תופסים והוא חולי הצרפתים אותותיו סבותיו ותרופותיו " ( קז ע " א – קח ע " ב ) . נציין , כי השם " חולי הצרפתי " ניתן לעגבת על ידי האיטלקים שהאשימו את הצרפתים בהבאת המחלה בעת הכיבוש הצרפתי של שרל השמיני . ראה מייג ' ור , מחלה , עמ ' . 16 – 15 על תולדות העגבת ראה : קוטל , עגבת . על העגבת במקורות היהודיים מהמאה ה 16 ואילך ראה שמש , עגבת . 100 הכינוי " הודו " לאמריקה מקורו בעובדה שקולומבוס היה מעוניין להגיע להודו ולבסוף גילה את יבשת אמריקה . 101 מעשה טוביה , סג ע " ב . 102 מארגוטה , עמ ' . 81 – 80 על שימושיו הרפואיים של הגואייקום הרפואי ראה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן