אתרוג (הדר האתרוג, Citrus medica)

אנגלית : ; Citron , Sweet lime בלשון חז " ל : אתרוג , סידרא ; ערבית : תרונג' מוצרים רפואיים : זרעים , ציפת הפרי החמוצה , קליפה חיצונית , עלים " פרי עץ הדר " נמנה במקרא עם ארבעת המינים הניטלים בחג הסוכות ( ויקרא כג , מ ) , ולפי מסורת חז " ל זהו האתרוג . מקובלת ההנחה , שמלבד האתרוג הגיעו שאר ההדרים לאזור הים התיכון בעקבות כיבושי הערבים מהמאה השביעית לספה " נ ואילך . בתקופת המשנה והתלמוד שימש האתרוג כתרופה לתחלואים שונים , במיוחד לבעיות הקשורות למערכת העיכול . חז " ל המליצו לאכול את האתרוג על קליפתו החיצונית הריחנית , כדי למנוע את עצירות המעיים . גישה מקבילה מופיעה אצל דיוסקורידס במאה הראשונה לספה " נ , המוסר כי Melia Persica מועיל לבעיות בקיבה . במקום אחר המליצו חז " ל לאכול " אתרוגא חליתא " ( אתרוג מתוק ) ממולא בדבש שצלוהו על גחלים לריפוי אדם ששתה מים גלויים , שיש חשש שנחשים הטילו בהם ארס . השקפה רפואית שרווחה בימי חז " ל הייתה שאכילת אתרוג גורמת לפליטה לא רצונית של שכבת זרע , על כן נאסר על כהן גדול לאוכלו בערב יום הכיפורים . משום ריחניותו של האתרוג הומלץ לנשים הרות לאוכלו כדי לשפר את ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן