אפרסמון (Commiphora gileadensis = C. opobalsamum)

אנגלית : . Balm of Gilead , Balsam ערבית : בלאסן , בלזם ; ספרדית : בלאסמו מוצרים בשימוש רפואי : שרף , שמן האפרסמון הוא שיח קוצני ממשפחת הבושמיים , ששרפו הריחני נחשב לאחד הבשמים היוקרתיים בעת העתיקה . עיקר שימושו היה בתעשיית הבשמים , אך גם לרפואה . האפרסמון נזכר פעמים רבות במקורות המשנה והתלמוד וגם בספרות חכמי יוון ורומא . דיוסקורידס המליץ על שרף האפרסמון כתרופה נוגדת רעלים וארס בעלי חייים , לטיפול בכפיון ובסחרחורות . בתקופה הרומית גידלו בארץ ישראל את האפרסמון כגידול תרבות , אולם , מהמאה החמישית ואילך נשתכח אט אט סוד גידולו ואיסופו וגידלוהו בקנה מידה קטן מחוץ לגבולות הארץ . כפי שהראה זהר עמר , העדויות ההיסטוריות המאוחרות ביותר המצויות בידינו על המשך הפקתו הן מסוף המאה ה 15 ואמצע המאה ה 16 ומהן עולה שגידלוהו במספר ארצות באפריקה ובערב . למרות הירידה בהפקת האפרסמון וצמצום ערכו כבושם לעומת התקופות הקדומות , עדיין ייחסו לו בימי הביניים חשיבות רבה , עקב תכונותיו הרפואיות המיוחדות . אסף הרופא מונה את האפרסמון כרכיב בתרופות למחלות באיברים פנימיים , הכבד , הכליות , הטחול , הרחם והריאות , וכן ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן