רופאים בימי־הביניים בוחנים בעלי חיים כמקור לתרופות